Váš košík je prázdný

Obchodní podmínky


Obecná ustanovení
•  Níže uvedené obchodní podmínky upravují podmínky dodávek zboží prodávajícího kupujícímu a jsou neoddělitelnou součástí každé objednávky.
•  Převzetím zboží kupující stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Ceny a slevy
•  Na všechny přípravky ze sortimentu je pri objednávce přes internet 7% sleva z běžné ceny přípravku v kamenné lékárně
•  Cenou zboží se rozumí cena platná ke dni vystavení dodávky.
•  Cena zboží je stanovena dohodou smluvních stran.
•  V případě, že konkrétní přípravek nenajdete v nabídce(nejedná se o přípravky na recept), mužete si ho objednat za stejných podmínek telefonicky nebo e-mailem.

Dodací podmínky
•  Zboží bude kupujícímu dodáno na základě závazné objednávky.
•  Závaznou objednávku učiní kupující v internetovém obchodě nebo elektronickou poštou.
•  Dodací lhůty jsou vždy stanoveny po dohodě prodávajícího a kupujícího, pokud nebylo písemně sjednáno něco jiného (stadnartně 1-3dny).
•  Místem plnění je adresa kupujícího uvedená v objednávce, nebylo-li dohodnuto jinak. Doporučujeme nechat si poslat zásilku do zaměstnání nebo na místo, kde jste během dne k zastižení.
•  Za doklady nutné k převzetí a užívání zboží se považuje faktura a dodací list, přepravní list v případě doručení zboží sjednaným přepravcem.
•  Zboží bude baleno, loženo a řádně zajištěno pro účel přepravy podle obvyklých zvyklostí.
•  Dodáním zboží se rozumí jeho převzetí kupujícím. Převzetí zboží potvrzuje kupující prodávajícímu na dodacím, nebo přepravním listě, podpisem oprávněnou osobou.
•  Dodavavel si vyhrazuje právo u výrobků, na které bylo výrobcem nebo dovozcem vydáno Prohlášení o shodě v souladu se zák.č 22/1997 a 110/1997 Sb. a nař. vlády 181/2001 a 194/2001 Sb.v jejich plném znění, změnit způsob přepravy tak, aby odpovídal těmto předpisům.
•  Z důvodu zachování jakosti léčivých přípravků budou objednávky obsahující tyto přípravky zasílány přepravní službou GLS, která zajistí zachování jakosti během přepravy.

Platební podmínky
•  Prodávající vystaví kupujícímu na zboží fakturu na každou dodávku.
•  Daňový doklad (faktura) je splatný při převzetí zboží (dodání na dobírku), pokud není dohodnuto jinak.
•  Kupující se zavazuje zaplatit cenu zboží dle vystaveného dokladu - faktury nejpozději v den splatnosti, v případě doručení zásilky na dobírku ihned.
•  V případě prodlení z platby je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý (by? i započatý) den prodlení, a to až do zaplacení dlužné částky.
•  Peněžitý závazek je splněn připsáním placené částky na účet prodávajícího, nebo platbou v hotovosti při předávce zboží.
•  Náklady spojené s upomínáním platby daňového dokladu (faktury) jdou k tíži kupujícího. Prodávající má nárok na náhradu dalších škod vzniklých v souvislosti s prodlením plnění peněžitého závazku. Do výše náhrady těchto škod se nezapočítává úrok z prodlení za pozdní úhradu daňových dokladů (faktur).

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.Objednáné zboží je možné zaplatit těmito způsoby:

•  Platba na dobírku -zboží je odesláno Českou poštou nebo balíkovou službou GLS a peníze jsou inkasovány při předání zboží

•  Platba předem bankovním převodem na účet/ -platbu za zboží je možné poslat převodem na náš účet v ČSOB - číslo účtu: 247170706/0300, jako variabilní symbol se uvede číslo objednávky(obdržíte potvrzovacím e-mailem). Platbu na účet nepla?te okamžitě po objednání, ale vyčkejte na definitivní potvrzení Vaší objednávky. Definitivní potvrzení Vám bude zasláno e-mailem nebo potvrzeno telefonicky. Zboží bude expedováno jakmile bude platba připsána na bankovní účet prodávajícího.

V případě, že nebude provedena platba do 7 dnů od dne definitivního potvrzení, bude objednávka stornována.


•  Platba v hotovosti -tento typ platby je možné uplatnit při osobním odběru na provozovně.Možno též platit následujícími poukázkami:SodexhoPass/VitalPass,FlexiPass/,Acoor services/Compliments-TicketMedica,TicketMulti,TicketCompliments dárkový/,Groupe Chéque Déjeuner/Unišek/ Neplatí se žádné poštovné ani balné. Zboží je možné vyzvednout až po potvrzení pracovníka lékárny, že je zboží připravené k odběru.

•  Platba předem poukázkami firmy SodexhoPass (VitalPass nebo FlexiPass) – u této možnosti je nutné poslat obnos poukázek, pokud možno přesně, popřípadě v kombinaci s peněžní hotovostí v obálce na adresu provozovny – doporučeně! (Lékárna U Lukáše, Komenského 5, 360 07 Karlovy Vary)

•  Platba předem poukázkami firmy Acoor services (Compliments - TicketMedica, TicketMulti, Ticket Compliments dárkový) - u této možnosti je nutné poslat obnos poukázek, pokud možno přesně, popřípadě v kombinaci s peněžní hotovostí v obálce na adresu provozovny – doporučeně! (Lékárna U Lukáše, Komenského 5, 360 07 Karlovy Vary)

•  Platba předem poukázkami firmy Groupe Chéque Déjeuner (Unišek) – u této možnosti je nutné poslat obnos poukázek, pokud možno přesně, popřípadě v kombinaci s peněžní hotovostí v obálce na adresu provozovny – doporučeně! (Lékárna U Lukáše, Komenského 5, 360 07 Karlovy Vary)


Výhrada vlastnictví
•  Dodané zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení veškerých pohledávek plynoucích z obchodního spojení s kupujícím.

Reklamace
•  Kupující je povinen vady písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží. Při oprávněné reklamaci kupujícímu nevznikají žádné náklady.

•  Kupující je oprávněn reklamovat vady množství při převzetí, vady jakosti zjevné do 5 dnů od převzetí zboží a vady jakosti skryté po dobu použitelnosti zboží.
•  V případě oprávněných reklamací je prodávající povinen pouze k náhradní dodávce. Jestliže by tato nebyla možná nebo se nezdařila, může kupující v rámci zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu nebo náhradu škody. To neplatí, stanoví-li zákon závazně něco jiného.
•  Kupující musí reklamaci uplatnit doporučeným dopisem. Pro posouzení, zda reklamace byla uplatněna ve shodě s výše uvedenými lhůtami, je rozhodné datum podacího razítka u doporučeného dopisu, jímž byla reklamace uplatněna.
•  Oznámení o vadách musí obsahovat číslo faktury, popis vady nebo přesné určení jak se projevuje, počet vadných kusů s uvedením čísla produktu.
V případě podezření na nežádoucí účinek nebo závadu, kontaktujte e-shop lékárny na telefonním čísle 353232053 Mgr. Lukáše Čáslavského, který vede po dobu otevření lékárny informační službu.

Náhrada škod
•  Nárok na náhradu škody může kupující uplatnit pouze v případě škody prodávajícím zaviněné. Výše nároku na náhradu škody je omezena přímou škodou a hodnotou objednávky.


Ochrana osobních údajů
Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.
Provozovatel internetového obchodu se zavazuje zacházet s těmito údaji zcela důvěrně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje slouží pouze k realizaci obchodu mezi zákazníkem a provozovatelem a zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.
Provozovatel internetového obchodu neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje data zákazníka žádné třetí straně.